top of page

Johan Wingestad

Sedan våren 2024 är jag rektor för Gerlesborgsskolan i  Stockholm och Bohuslän och styrelseledamot i Stiftelsen Inuti, en plats där konstnärer med LSS-behov aktivt deltar i kulturlivet. Bland tidigare styrelseuppdrag kan jag nämna Sveriges bildkonstnärsfond (2016-21), Nyckelviksskolan på Lidingö (ordförande 2016-20) och KIF - Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (ordförande 2011-15). Jag har en  masterexamen i keramik och glas från Konstfack i Stockholm samt en bachelorexamen från Cardiff School of Art & Design i Wales. Jag har också studerat på Capellagården på Öland och Bornholms Højskole.

Porträttbild av Thomas Wågström.

Parallellt med mina uppdrag som ledare och chef inom den ideella sektorn har jag återkommande arbetat som frilansande kurator, föreläsare, konsult och rådgivare. I viss omfattning har jag även varit verksam som konstnär under eget namn. Några exempel på uppdragsgivare är Royal College of Art i London, den tyska förbundsdagen, Konstfack, Konstnärernas Riksorganisation, Rackstadmuseet i Arvika, Den Kollektiva Hjärnan, Art Lab Gnesta, Galleri Syster i Umeå, RIAN designmuseum i Falkenberg och Form/Design Center i Malmö.

Ring i silver av Claës E. Giertta. Ringen var ett av ett femtiotal historiska design- och  konsthantverksföremål som ingick i Fribrytare, en vandringsutställning som jag curerade på uppdrag av Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Så långt som jag kan minnas har jag haft ett engagemang för civilsamhället och rättighetsbaserat arbete. Mellan 2015-2018 hade jag en tjänst på Riksorganisationen Unga med Synnedsättning där jag ansvarade för två Sida-stödda internationella utvecklingssamarbeten. Dels med BYAN, som organiserar Nepals unga blinda, och dels med FENACIEBO, den nationella federationen för blinda i Bolivia, med minnesvärda resor till bland annat Kathmandu och La Paz. Under 2015 var jag med och bildade Erik Ljungbergs Stiftelse som i rättighetsaktivisten Eriks Ljungbergs anda och minne främjar full delaktighet, icke diskriminering och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Erik Ljungberg under en resa. Erik var en uppmärksammad debattör och aktivist bosatt i Göteborg.

www.erikljungbergsstiftelse.se

Jag har medförfattat ett flertal debattartiklar som publicerats i riks- och länsmedia så som Di, SvD, DN, GP och Sydsvenskan och jag även medverkat på radio och tv samt på större konferenser som talare och moderator. Med utgångspunkt i mina olika förtroendeuppdrag har jag haft en aktiv roll i ett antal samarbetsorgan och nätverk i Sverige och norra Europa inom bild- och formkonstområdet och inom kulturområdet mer generellt. Ett exempel är paraplyorganisationen KLYS som företräder 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.

I rollen som moderator. Panelsamtal om behovet av fristäder för förföljda konstnärer på Galleri Format i Malmö.

Hör gärna av dig!

Kontaktformulär:

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page