Johan Wingestad

2011-2015 var jag Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivares ordförande. Idag är jag något av en diversearbetare inom bild- och formkonstområdet och har en halvtidstjänst som verksamhetsledare för Konstnärernas Kollektivverkstad som nyligen flyttade in i nya lokaler på 2700 kvm i Farsta i södra Stockholm. Därutöver är jag ordförande för Nyckelviksskolan på Lidingö och ledamot i Sveriges bildkonstnärsfond som är en del av Konstnärsnämnden. Jag är utbildad formgivare och  konsthantverkare i keramik och glas och har en masterexamen från Konstfack i Stockholm, en bachelorexamen från Cardiff School of Art and Design i Wales och en yrkeshögskoleexamen från Capellagården på Öland.

Porträttbild av Thomas Wågström.

Sedan slutet på 00-talet har jag parallellt med mina uppdrag som ledare och chef inom den ideella sektorn arbetat som frilansande kurator, föreläsare och konsult. I viss omfattning har jag även varit verksam som konstnär med egna utställningar. Några exempel på uppdragsgivare är Royal College of Art i London, den tyska förbundsdagen, Konstfack, Riksutställningar, Konstnärernas Riksorganisation, Rackstadmuseet i Arvika, RIAN designmuseum i Falkenberg och Form/Design Center i Malmö.

Ring i silver av Claës E. Giertta. Ringen var ett av ett femtiotal historiska design- och  konsthantverksföremål som ingick i Fribrytare, en vandringsutställning som jag curerade på uppdrag av Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Så långt som jag kan minnas har jag haft ett engagemang för föreningslivet och olika rättighetsfrågor. Mellan 2015-2018  arbetade jag på Unga med Synnedsättnings nationella kansli i Stockholm. Där ansvarade jag för organisationens två Sida-stödda utvecklingssamarbeten på det södra halvklotet. Den ena partnern var Blind Youth Association Nepal och den andra FENACIEBO, den nationella federationen för blinda i Bolivia. Under 2015 var jag med och bildade Erik Ljungbergs Stiftelse som i Eriks Ljungbergs anda har ändamålet att främja full delaktighet, icke diskriminering och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Erik Ljungberg under en resa. Erik var en uppmärksammad debattör och aktivist bosatt i Göteborg.

www.erikljungbergsstiftelse.se

Jag har medförfattat ett flertal debattartiklar som publicerats i riks- och länsmedia så som Di, SvD, DN, GP och Sydsvenskan och jag även medverkat på radio och tv samt på större konferenser som talare och moderator. Med utgångspunkt i mina olika förtroendeuppdrag har jag suttit med i ett antal samarbetsorgan och nätverk i Sverige och norra Europa inom bild- och formkonstområdet och inom kulturområdet mer generellt. Ett exempel är Klys som företräder 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.

I rollen som moderator. Panelsamtal om behovet av fristäder för förföljda konstnärer på Galleri Format i Malmö.

Hör gärna av dig!

Kontaktformulär: