top of page

Johan Wingestad

Jag är något av en diversearbetare inom bild- och formkonstområdet. Sedan 2018 har jag en halvtidstjänst som verksamhetsledare för Konstnärernas Kollektivverkstad i Farsta i södra Stockholm. Därtill är jag vice ordförande för Konsthantverkarna med butik och galleri vid Slussen och ledamot i Sveriges bildkonstnärsfond som ingår i Konstnärsnämnden. Bland tidigare styrelseuppdrag kan jag nämna Nyckelviksskolan på Lidingö (ordförande 2016-2020) och KIF - Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (ordförande 2011-2015). Jag har en  masterexamen keramik och glas från Konstfack i Stockholm samt en bachelorexamen från Cardiff School of Art & Design i Wales. Jag har också studerat på Capellagården på Öland och Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng.

Porträttbild av Thomas Wågström.

Parallellt med mina uppdrag som ledare och chef inom den ideella sektorn har jag återkommande arbetat som frilansande kurator, föreläsare, konsult och rådgivare. I viss omfattning har jag även varit verksam som konstnär under eget namn. Några exempel på uppdragsgivare är Royal College of Art i London, den tyska förbundsdagen, Konstfack, Konstnärernas Riksorganisation, Rackstadmuseet i Arvika, Den Kollektiva Hjärnan, Art Lab Gnesta, Galleri Syster i Umeå, RIAN designmuseum i Falkenberg och Form/Design Center i Malmö.

Ring i silver av Claës E. Giertta. Ringen var ett av ett femtiotal historiska design- och  konsthantverksföremål som ingick i Fribrytare, en vandringsutställning som jag curerade på uppdrag av Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Så långt som jag kan minnas har jag haft ett engagemang för civilsamhället och rättighetsbaserat arbete. Mellan 2015-2018 hade jag en tjänst på Riksorganisationen Unga med Synnedsättning där jag ansvarade för två Sida-stödda internationella utvecklingssamarbeten. Dels med BYAN, som organiserar Nepals unga blinda, och dels med FENACIEBO, den nationella federationen för blinda i Bolivia, med minnesvärda resor till bland annat Kathmandu och La Paz. Under 2015 var jag med och bildade Erik Ljungbergs Stiftelse som i rättighetsaktivisten Eriks Ljungbergs anda och minne främjar full delaktighet, icke diskriminering och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Erik Ljungberg under en resa. Erik var en uppmärksammad debattör och aktivist bosatt i Göteborg.

www.erikljungbergsstiftelse.se

Jag har medförfattat ett flertal debattartiklar som publicerats i riks- och länsmedia så som Di, SvD, DN, GP och Sydsvenskan och jag även medverkat på radio och tv samt på större konferenser som talare och moderator. Med utgångspunkt i mina olika förtroendeuppdrag har jag haft en aktiv roll i ett antal samarbetsorgan och nätverk i Sverige och norra Europa inom bild- och formkonstområdet och inom kulturområdet mer generellt. Ett exempel är paraplyorganisationen KLYS som företräder 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.

I rollen som moderator. Panelsamtal om behovet av fristäder för förföljda konstnärer på Galleri Format i Malmö.

Hör gärna av dig!

Kontaktformulär:

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page